03
apr
2024

Unos djur

Pågår perioden: 03 apr - 17 apr

Söndag 21 april kl. 14,00 samling utanför Muséet. Samåkning från Svenljunga torg alt. Tranemo Medborgarplatsen kl. 13,00. Anmälan senast 17 april till Kerstin Mauricio Johansson 070-659 85 91. Rundvandring på muséet, på muséet visas en unik samling av Unos livsverk. Pris för alla 120:-.

Text uppdaterad: 2024-01-12

p
c
u STF Kind
Annons

Relaterade händelser