09
jun
2021

Torpvandring

Söndag 13/6. Vi besöker torp runt Skogen-Slättåsen. Samling stationsplan kl. 9,00. Vid Skogen kl.9,15. Medtag grova skor och fika. Välkomna! Samarbete med vuxenskolan.

Text uppdaterad: 2021-06-4

p
c
u Ambjörnarps Hembygdsförening
Annons

Relaterade händelser

Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt.