03
Sep
2019

Rättsombud till Medlemsmöte Örbygården tors 26 september kl. 18.30–21.00

Pågår perioden: 03 Sep - 24 Sep

Rättsombud Magnus Andersson från förbundet. Kommer och informerar om lagar som beröras för vårta grupper är bl.a. a LSS, socialtjänstlagen, handikappersättning, sjukpenning, bostadsanpassning och färdtjänst. Magnus ger även tips ang. överklagande av beslut kring dessa lagar.

Text uppdaterad: 2019-01-17

p
c
u Neuroförbundet i Mark
Annons

Relaterade händelser