05
jul
2022

Politiker samtal

Pågår perioden: 05 jul - 16 aug

Den 16 augusti kl. 18.00–21.00 Kunskapens hus Assbergs salen bjuder Funktionsrätt Mark in till ett politikersamtal med fokus på funktionshinder. Vi motser frågor att ställa till politikerna från er alla. Skicka in frågorna till Kicki. Alla är välkomna.

Text uppdaterad: 2022-06-30

p
c
u Funktionsrätt Mark
Annons

Relaterade händelser