17
jan
2022

Mattcurling

Pågår perioden: 17 jan - 27 feb

i Sätila Bygdegård är inställd tills vidare p g a FHM:s pandemibestämmelser.

Text uppdaterad: 2022-01-13

p
c
u Sätila Bygdegårdsförening
Annons

Relaterade händelser

Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt.