04
jun
2021

Återupptagen mötesverksamhet i höst

Pågår perioden: 04 jun - 18 jun

Styrelsen har beslutat att återuppta mötesverksamheten i höst, om inte FHM:s rekommendationer säger annat. Det första månadsmötet blir den 15 september då vi håller årsmöte för 2020. Mer information kommer innan dess. Alla medlemmar tillönskas en fin sommar!

Text uppdaterad: 2021-06-4

p
c
u Ulricehamns Filatelistförening
Annons

Relaterade händelser

Tänk på att många evenemang kommer att ställas in eller skjutas upp pga coronaviruset. Försäkra dig om att evenemanget gäller genom att kontakta ansvarig person eller hitta informationen på annat sätt.