26
jan
2023

Årsmöte

Pågår perioden: 26 jan - 18 feb

Styrelsen för IFK Örby kallar medlemmarna till årsmöte i Örbyhallens cafeteria söndagen den 5 mars kl 16.00. Ev. motioner skickas till kansli@ifkorby.o.se och skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari. Dokument inför mötet finns tillgängliga på hemsidan senast en vecka före mötet.

Text uppdaterad: 2023-01-18

p
c
u IFK Örby
Annons

Relaterade händelser