Villkor

Årsavgiften gäller bara för medverkan i en guide. Vill du synas i fler betalar du separat för varje guide.

Ditt evenemang publiceras efter tidningens godkännande. Evenemanget kommer att visas på webben och i papperstidningen.

Bokningsstopp för införande i papperstidningen nästkommande vecka är fredagar kl. 12.00.   OBS ändrade tider kan förekomma både när det gäller bokning samt publicering i papperstidningen, detta aviseras i god tid innan i Föreningsguiden i papperstidningen.

Om du gör en ändring eller tar bort ett evenemang efter bokningsstopp kan detta uppdateras endast på nätet.

Texten får innehålla högst 300 tecken
Rubriken max 30 tecken

Vi förbehåller oss rätten att redigera i det material som publiceras.
Detta innebär exempelvis att det som anses vara olämpligt språk och icke
relevant information kan tas bort. Inga ord med stora bokstäver godkänns.

Tjänsten gäller inte för studieförbund, politiska eller religiösa föreningar.

Vi förbehåller oss rätten att välja bort material på grundval av lagar och förordningar, Tidningens egna etiska riktlinjer samt om
aktiviteten på annat sätt bedöms opassande för Föreningsguiden

Evenemanget skall gälla för aktiviteter framåt i tiden. Redogörelser och tack för redan genomförda arrangemang redigeras bort. Detsamma gäller resultatredovisning och dragningslistor.

Evenemanget gäller information från förening till medlemmar, inte till allmänhet

Vi förbehåller oss rätten att redigera i det material som publiceras.
Detta innebär exempelvis att det som anses vara olämpligt språk och icke
relevant information kan tas bort. Inga ord med stora bokstäver godkänns.

Tjänsten gäller inte för studieförbund, politiska eller religiösa föreningar.

Text uppdaterad: 2017-10-2

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser