13
Feb
2018

Årsmöte

Pågår perioden: 13 Feb - 27 Feb

Aktiva Örbybors årsmöte blir den 1 mars 18.30.
Från Marks fornminnesförening kommer L.Edvinsson och P.Sandin att föreläsa om Mark
under 13 tusen år. Vi hoppas på att många kommer till Örbygården vi bjuder på kaffe och fralla. Välkomna

Text uppdaterad: 2018-02-10

p
c
u Aktiva Örbybor
Annons

Relaterade händelser